کود ها، بهبود دهنده ها و محرک های رشدگیاهان برای تغذیه به تعدادی از عناصر مختلف نیاز دارند. مقدار مورد نیاز این عناصر برای گیاهان مختلف، متفاوت است. از طرفی در بسیاری از خاک ها مقدار نسبی این عناصر برابر نیاز گیاه نیست، و از طرف دیگر زمین نمی تواند این گونه مواد را به اندازه کافی تولید کند و آن مقداری هم که در خاک وجود دارد به مرور به وسیله گیاه جذب شده و یا به روش های دیگر از دست میرود. بنابراین برای حصول عملکرد مطلوب از یک مزرعه و یا باغ، لازم است تا متناسب با حجم تولید محصولات، مواد غذایی مورد نیاز گیاه تامین شده، از طریق ریشه و یا محلول پاشی برگ در اختیار گیاه قرار گیرد.

طبق تحقیقات انجام شده علمی، عناصر مورد نیاز گیاهان شامل ١٦ قلم می باشند. از این میان تعداد ٦ قلم از این عناصر به عناصر پرمصرف و یا ماکرو المنت شهرت دارند چرا که میزان نیاز گیاه به این عناصر در مقایسه با دیگر عناصر، خیلی زیاد است. عناصر پر مصرف عبارتند از نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد. معمولاً نیاز گیاهان به سه عنصر اول ذکر شده بیشتر از سه تای بعدی است، خصوصا کمبود آنها در منابع خاک و آب بیشتر مشاهده می شود، لذا کودهای معدنی اصلی حاوی سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NPK) بوده و درصد قابل استفاده این عناصر به عنوان درجه کود به همین ترتیب (NPK) ذکر میگردد.

عناصر کم مصرف و یا ریزمغذی ها (میکرو المنت) عبارتند از آهن، منگنز، روی، بر، مس و مولیبدن. گیاهان همچنین به عناصر کلر، اکسیژن، هیدورژن و کربن نیز نیاز دارند، که این عناصر معمولا به میزان کافی در آب، خاک و هوا وجود داشته و نیازی نیست تا به صورت جداگانه و در قالب کود در اختیار گیاه قرار گیرند. البته عنصر کربن در شکل آلی آن، در کودهای آلی موجود بوده و خصوصاً در خاک های فقیر لازم است که با استفاده از کودهای آلی، کمبود ماده و کربن آلی جبران شود.

نیازهای تغذیه ای گیاهان مختلف، و اینکه برای تولید حجم مشخصی از هر محصول به چه میزان عناصر پر مصرف نیاز است، در بخش برنامه های تغذیه ای ارائه شده است. همچنین میزان حساسیت هر گیاه نسبت به عناصر ریز مغذی، در آنجا ذکر گردیده است. اما در این بخش صرفا محصولات کودی دیهیم زاعت گستر معرفی میگردد:

در حال حاضر، محصولات کودی عرضه شده شرکت دیهیم زراعت گستر، از طریق واردات از کشور اسپانیا و ایتالیا تامین گردیده و به ترتیب محصولات تولیدی شرکت فرتین اگرو (www.fertinagro.com) و شرکت جرنا (www.grena.com) می باشند.

فرتین اگرو بزرگترین شرکت تولید کود اسپانیا است که کودهای مرکب تولید می کند. حجم تولید این شرکت بالغ بر ٦/١ میلیون تن بر سال و معادل ٤٥٠ میلیون یورو می باشد. این شرکت به تنهایی ٢٥% از بازار کود اسپانیا را در اختیار دارد. عمده محصولات کودی دیهیم زراعت گستر از طریق فرتین اگرو اسپانیا تامین می گردد.

جرنا نیز، شرکت ایتالیایی است که تاریخچه آن به سال ١٩٥٦ میلادی برگشته و از سال ١٩٨٠ در زمینه تولید کودهای ارگانیک فعالیت داشته است. در حال حاضر دو محصول اصلی جرنا به عنوان محرک رشد، توسط دیهیم زراعت گستر عرضه می گردد. علت انتخاب این دو محصول ویژگی منحصر به فرد آنها برای شرایط باغات ایران، خصوصا جهت افزایش عملکرد محصول پسته بوده است.

محصولات کودی ما به صورت زیر قابل تقسیم بندی هستند:

١- کودهای NPK ویژه قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه
٢- کودهای NPK عادی قابل حل در آب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه
٣- کودهای NPK قابل حل در آب جهت استفاده به شیوه محلول پاشی برگ
٤- کودهای NPK گرانوله جهت استفاده به شیوه کود پاشی
٥- کودهای دامی غنی شده با عناصر معدنی
٦- کودهای عناصر ریز مغذی (کم مصرف)
٧- کودهای هیومیکی (هیومیک اسید و فولویک اسیدها)
٨- محرک های رشد و آنتی استرس ها
٩- کودهای کمکی و بهبود دهنده های شرایط خاص
١٠- کودهای مناسب زراعت و دیمکاری

١١- بروشور و کاتالوگ کودها