ابزار آبیاری و کنترل مکانیزه

متاسفانه کمبود آب جدی است و از طرفی بزرگترین بخش مصرف کننده آب در ایران، بخش کشاورزی است. از جمله اقدامات ضروری که می بایست در این خصوص انجام گردد، استفاده از شیوه های نوین آبیاری، و آبیاری تحت فشار و قطره ای است.

اقداماتی که از حدود سه دهه پیش صورت گرفته، منجر به مجهز شدن بسیاری از باغات به سیستم آبیاری تحت فشار و قطره چکانی گردیده است. آنچه که به عنوان هدف شرکت دیهیم زراعت گستر در زمینه سیستم آبیاری جهت افزایش عملکرد محصولات باغی و زراعی نشانه گذاری شده است، نه تنها ارائه محصولات لازم جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، بلکه اصلاح سیستم های موجود و نهایتا اتوماتیک کردن و مکانیزاسیون سیستم های آبیاری است به گونه ای که هم نیاز به اپراتور انسانی به حداقل برسد، و هم میزان مصرف آب در حد بهینه تنظیم شده و با استفاده از نظم در آبیاری، نتایج بهتر در کیفیت و کمیت محصولات حاصل آید.

توضیح آنکه؛ هرچند بسیاری از باغات مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار شده اند، اما کنترل آبیاری (شامل روشن و خاموش کردن پمپ ها و باز و بسته کردن شیر ها) عموما توسط اپراتور انسانی انجام می گردد. این کار علاوه بر هزینه کارگر و نیز احتمال خطای انسانی در کنترل، معمولا محدودیت هایی را نیز به دنبال دارد از جمله آنکه با توجه به محدودیت ظرفیت پمپاژ آب که معمولا در مزارع و باغات وجود دارد، لازم می آید تا تعداد دفعات آبیاری هر قطعه کم شده و در عوض طول ساعات آبیاری افزایش یابد. مثلا در حالتی که قرار باشد یک قطعه مشخص از باغ، در هر دو روز ٨ ساعت آبیاری گردد، استفاده از سیستم اتوماتیک این امکان را فراهم می آورد که همین میزان آب به جای ٨ ساعت در هر ٤٨ ساعت، طی ٤ ساعت در هر ٢٤ ساعت اعمال گردد. که البته آبیاری روزانه نتایج بهتری را در عملکرد محصولات به دنبال خواهد داشت.

هدف شرکت دیهیم زراعت گستر ارائه سخت افزار و نرم افزار لازم جهت کنترل آبیاری است به گونه ای که هم با سنجش میزان رطوبت خاک، حجم آب مورد استفاده در آبیاری در حد بهینه تنظیم گردد و هم این امکان فراهم آید که برنامه آبیاری توسط باغدار به سیستم داده شده و به طور خودکار اعمال گردد.