این محصولات که تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا هستند، شامل کودهای با کاربرد خاص و برای شرایط ویژه، شامل موارد زیر می باشند:

• گپاسال: کود کلسیمی مایع، جهت کاهش اثرات شوری خاک، و نیز جهت تامین کلسیم به شیوه محلول پاشی برگ

گپاسال، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، ترکیبی از کلسیم برای کود آبیاری جهت کاهش اثرات شوری خاک و برای محلول پاشی جهت تغذیه کلسیم خصوصا در آخر فصل زراعی برای افزابش درجه بریکس محصول و نیز افزایش طول عمر پسابرداشت آن می باشد.

این محصول مایع که به منظور کاهش شوری در سیستم کود آبیاری و یا طی مصرف مستقیم بر روی خاک استفاده می گردد، نمک های موجود در خاک را جابجا کرده و موجب افزایش نفوذپذیری و تخلخل خاک شده و به تدریج عنصر سدیم را از محدوده ریشه خارج می کند. علاوه بر این، کلسیم قابل حل در این محصول اثرات ناشی از شوری را می کاهد.
تجزیه تضمین شده

تجزیه تضمین شده
(w/w) (w/v)
قابل حل در آب اکسید کلسیم (CaO) ١٢ % ١٤.٤ %
اسید لیگنوسولفونیک اکسید کلسیم (CaO) ترکیب شده با ١٢ % ١٤.٤ %
محدوده pH بخش ترکیب شده بین ٣ تا ١٠

دستورالعمل مصرف:
برای استفاده در سیستم آبیاری و نیز محلول پاشی برگ مناسب می باشد. به منظور افزایش کارایی این محصول توصیه می گردد در صورت مصرف آن در سیستم آبیاری، یک دور دیگر آبیاری بدون کود انجام شود تا موجب شسته شدن بهتر نمک خاک گردد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی در صورت مصرف در سیستم آبیاری ریشه، برای مرکبات و درختان میوه بین ٨٠ تا ١٥٠ لیتر بر هکتار، برای سایر محصولات باغبانی (شامل جالیزی ها، صیفی جات، سیب زمینی سانان و غیره)، گلها و گیاهان زینتی بین ١٠٠ تا ١٦٠ لیتر بر هکتار، برای درختان موز ١٢٠ تا ١٤٠ لیتر بر هکتار، انگور ٧٠ تا ٩٠ لیتر بر هکتار، در صورت شرایط بد جوانه زنی ١٠٠ تا ١٥٠ لیتر بر هکتار، خاک ترک خورده و یا شرایط شوری ٢٠٠ لیتر بر هکتار مصرف گردد، و در صورت استفاده به شیوه محلول پاشی برگ با غلظت ١ تا ٣ (لیتر) در هزار (لیتر) مصرف گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – با محصولات قلیایی مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. – دمای نگهداری بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتیگراد. - در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

• نوترافول پ هاش: تنظیم کننده پ هاش محلول سم، به منظور افزایش کارایی سموم کشاورزی

نوترافول پ هاش، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود مایعی است که برای تنظیم pH به محلول کود یا سم اضافه می گردد. این کود برای استفاده در محلول سم، با اکثر سموم سازگاری دارد.

توضیح آنکه کیفیت آبی که برای رقیق کردن فرمولاسیون آفت کش ها و تهیه محلول سم به کار میرود، نقش بسزایی در میزان اثرگذاری آن خواهد داشت. آب مصرفی میبایست زلال بوده، گل آلود و شور نباشد. همچنین pH آب نیز اهمیت خاصی دارد. تقریباً میتوان گفت که آفت کش ها در آبی که اندکی اسیدی است (pH تقریباً ٦) بهترین کارایی را دارند. آبهای سطحی و زیرزمینی معمولاً دارای pH بین ٧ تا ٩ می باشند. pH بالاتر از ٧ باعث قلیایی شدن آب و درنتیجه هیدرولیز و شکسته شدن مولکول آفت کش می شود. سرعت هیدرولیز آفت کش ها میتواند به ازای افزایش هر واحد در pH تا ١٠ برابر بیشتر شود. حشره کش های فسفره و کاربامات و برخی پایریتروئید ها مستعد هیدرولیز هستند.

با استفاده از نوترافول پ هاش مطابق دستورالعمل مصرف، میتوان به pH مطلوب آب جهت تهیه محلول سم رسیده و نهایتاً بیشترین بازده را از آن نتیجه گرفت.

تجزیه تضمین شده
(w/w) (w/v)
نیتروژن کل (N) ٣ % ٣/٦ %
نیتروژن به فرم اوره ٣ % %
فسفر قابل استفاده (P2O5) ١٧ % ٢٠/٤ %

دستورالعمل مصرف:
برای اینکه pH نهایی محلول به ٦ برسد، نوترافول پ هاش را با این غلظت برای شرایط مختلف pH آب اولیه استفاده نمایید:

- برای آب با pH ٧/٥: غلظت ٠/٦ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر)
- برای آب با pH ٨ تا ٨/٥: غلظت ٠/٧ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر)
- برای آب با pH ٩: غلظت ٠/٨ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر)
- برای آب با pH 5/٩: غلظت ١ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر)
- برای آب با pH ١٠: غلظت ١/٢ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر)

و به عنوان راهنمای کلی، برای کاهش هر یک واحد pH آب، مقدار ٠/٤ (لیتر) در ١٠٠٠ (لیتر) اضافه گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – با محصولات قلیایی مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. – دمای نگهداری بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتیگراد. - در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

• فساسید: کود فسفر با خاصیت اسیدی و غلظت بسیار بالا، جهت رسوب زدایی از سیستم آبیاری قطره ای و نیز جبران کمبود فسفر

فساسید، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود فسفر با غلظت بالا برای پیشگیری و اصلاح اثرات ناشی از کمبود فسفر است. به علت خاصیت اسیدی بالا، از این محصول همچنین میتوان جهت رسوب زدایی از سیستم آبیاری قطره ای استفاده نمود. چگالی محصول ١/٦ کیلوگرم بر لیتر بوده و گالن های ٢٠ لیتری آن نزدیک ٣٠ کیلوگرم وزن دارند.

تجزیه تضمین شده
(w/w) (w/v)
فسفر قابل استفاده (P2O5) ٥٢ % ٨١/٥ %

دستورالعمل مصرف:
میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی، می تواند در سیستم آبیاری با غلظت ٠/٢٥ تا ٠/٥ گرم بر لیتر (معادل ٠/١٥ تا ٠/٣ میلی لیتر بر لیتر) استفاده شده و بسته به شرایط بین ٢٠٠ تا ٤٠٠ کیلوگرم (معادل ١٢٥ تا ٢٥٠ لیتر) بر هکتار در طول فصل زراعی مصرف شود. غلظت آن در تانک کود از ٢٠ لیتر (معادل ٣٠ کیلوگرم) در ١٠٠ لیتر آب، تجاوز نکند. سرعت تزریق به گونه ای تنظیم شود که غلظت نهایی در سیستم آبیاری از مقادیر ذکر شده تجاوز ننماید.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – این محصول خورنده است. - با محصولات قلیایی مخلوط نگردد. – با نیترات کلسیم و یا دیگر محصولاتی که حاوی کلسیم، منیزیم و یا آهن هستند مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. – دمای نگهداری بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتیگراد. - در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.