اجزای تشکیل دهنده خاک به طور کلی عبارتند از: مواد معدنی، مواد آلی، هوا، آب و میکروارگانیزم ها. ریزاندامواره ها یا همان میکروارگانیزم ها مهمترین مصرف کننده مواد آلی در خاک هستند که جسد آنها مورد استفاده گیاه قرار می گیرند. مواد آلی همچنین پس از طی فرایندهای زیست شیمیایی زیاد به ماده سیاه رنگی با نام هوموس تبدیل می شوند.

علاوه بر عوارضی که در اثر فقدان یا کمبود مواد معدنی در گیاهان و درختان بروز می کند، عوارض و نارسایی هایی نیز در اثر کمبود مواد آلی در خاک، در محصولات کاشته شده در این قبیل اراضی دیده می شود. استفاده از ماشین آلات و روشهای مدرن کشاورزی در سالهای اخیر منجر به فقیر شدن خاک از مواد آلی گردیده است. این در حالیستکه طبق تحقیقات انجام شده، در صورتیکه میزان هوموس خاک کمتر از ٢% باشد، خاک نمیتواند مواد هیومیکی لازم را برای رشد گیاه و و میکروارگانیزم های موجود در خاک تولید کند.

به صورت طبیعی هوموسی شدن مواد آلی خاک منتهی به تشکیل مولکول های آلی پیچیده ای می شود که مهمترین آنها عبارتند از هیومیک اسید و فولویک اسید.

اسید هیومیک دارای مولکولی آلی با زنجیره طولانی و وزن مولکولی بالاست، که به رنگ قهوه ای سوخته بوده و در حلال قلیایی حل می شود. یکی از وظایف اصلی اسید هیومیک انتقال مواد غذایی خام به میکروارگانیزم هاست که آنها مواد لازم را برای گیاه تولید می کنند.

اسید فولویک دارای مولکول آلی با زنجیره کوتاه و وزن مولکولی کم است. رنگ آن زرد بوده و هم در حلال قلیایی و هم در حلال اسیدی قابل حل می باشد. یکی از وظایف اصلی فولویک اسید کلاته کردن عناصر فلزی معدنی مورد نیاز میکروارگانیزم ها و گیاه است. همچنین اسید فولویک موجب سم زدایی ناشی از فلزات سنگین در گیاه می شود.

بنابراین با استفاده از هیومیک اسید و فولویک اسید، می توان تا حدودی اثرات ناشی از کمبود مواد آلی خاک را جبران نمود. این مواد هیومیکی هرچند به طور مستقیم توسط گیاه تغذیه نمی شوند، ولی وجود آنها در کنار عناصر معدنی و کودهای شیمیایی لازم بوده و دارای خواص زیادی می باشند که از جمله باعث بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک شده و موجب تحریک رشد گیاه و میکروارگانیزم های خاک می گردند.

کودهای هیومیکی عرضه شده توسط دیهیم زراعت گستر تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا بوده و به دو شکل مایع و جامد عرضه می گردند:

• گپاویت اکسترا هیومیکو (هیومیک و فولویک اسید مایع)

گپاویت اکسترا هیومیکو محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود آلی حاوی عصاره هیومیکی به همراه پتاسیم و به شکل مایع است که از لئوناردایت تولید می شود.

تجزیه ضمانت شده w/w w/v
نیتروژن کل (N) ٣ % ٣/٧ %
پتاسیم محلول در آب (K2O) ٦ % ٧/٥ %
هیومیک اسید ١٠ % ١٢ %
فولویک اسید ١٥ % ١٨/٥ %

مشخصات:
حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک با غلظت بالا و نسبت مناسب هیومیک به فولویک بوده، و برای به کارگیری در سیستم آبیاری ریشه و نیز در روش محلول پاشی برگ قابل استفاده می باشد. باعث افزایش جذب مواد غذایی معدنی شده، ساختمان خاک را بهبود بخشیده و ظرفیت نگهداری آب توسط خاک و نیز حاصلخیزی آن را افزایش می دهد. با تشکیل ترکیبات کمپلکسی به همراه عناصر ریزمغذی، از مشکلات ناشی از کمبود آنها می کاهد، موجب تحریک رشد ریشه شده و عملکرد محصول را افزایش می دهد. pH محصول ١١ است.
دستورالعمل مصرف:
میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی، در صورت استفاده در سیستم آبیاری ریشه، بین ٣ تا ٥ بار در طول دوره رشد و مجموعا به مقدار ٨٠ تا ١٠٠ لیتر بر هکتار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در صورت محلول پاشی برگ با غلظت ١ تا ١/٥ (لیتر) در هزار (لیتر) استفاده گردد. این محصول می تواند در تمام طول دوره رشد مصرف شود.
احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – به علت غلظت بالا، توصیه می شود قبل از مصرف تکان داده شده و با محصولات اسیدی مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.
دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. – دمای نگهداری بین ٠ تا ٣٥ درجه سانتیگراد. - در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

• هیومیپل (هیومیک و فولویک اسید جامد)

هیومیپل، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود آلی حاوی عصاره هیومیکی با غلظت به همراه پتاسیم و به شکل جامد (پودری) است که از لئونادرایت تولید می شود.

تجزیه ضمانت شده (w/w)
پتاسیم محلول در آب (K2O) ١٥ %
هیومیک اسید ٥٠ %
فولویک اسید ٩ %

مشخصات:
هیومیک و فولویک اسید در شکل جامد قابل حل در آب که از لئوناردایت گرفته شده، غلظت بالای هیومیک اسید آن ساختمان خاک را بهبود بخشیده، ظرفیت نگهداری آب را بالا برده و ریشه را در جهت افزایش تبادل مواد غذایی توسعه می دهد. pH محصول ٩/٨ است.
دستورالعمل مصرف:
ترجیحا به روش آبیاری ریشه استفاده گردد، در صورت ذخیره سازی به شکل محلول غلظت آن از ١٠% تجاوز نکند، میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است، به عنوان راهنمایی کلی برای همه محصولات در طول دوره رشد قابل استفاده بوده، میزان مصرف بین ٣ تا ٤ بار در طول دوره رشد و مجموعا به مقدار ١٥ تا ٢٠ کیلوگرم بر هکتار توصیه می گردد.
احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – با محصولات اسیدی مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.
دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. – در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.