ایده اصلی عملکرد فراست بوستر مشابه فراست گارد است، با این تفاوت که فراست گارد در یک محل ثابت در باغ قرار می گیرد و هر هشت دقیقه یک دور می چرخد و به این ترتیب ایجاد موج و نوسان حرارتی می کند، اما فراست بوستر پشت تراکتور وصل شده و در باغ حرکت داده میشود. مسیر حرکت فراست بوستر در باغ باید به گونه ای طراحی شود که از هر نقطه که عبور کرد، بین ٨ تا ١٠ دقیقه بعد دوباره از همان نقطه بگذرد و به این ترتیب ایجاد موج و نوسان حرارتی می نماید.

با این شیوه کار، فراست بوستر می تواند مساحتی حدود ٥ هکتار را پوشش دهد، هر چند لازم است که در طول شب توسط تراکتور در باغ چرخانده شود. لذا هزینه نیروی انسانی آن بیشتر است.

در هر حال، دستگاه فراست بوستر در حال حاضر در بازار ایران عرضه نگردیده است، چرا که سوخت مورد نیاز آن پروپان می باشد و سوخت پروپان خالص در حال حاضر در ایران عرضه نمی گردد. آنچه که فعلاً در ایران عرضه می شود سوخت LPG است که مخلوط پروپان و بوتان است. بوتان در دمای زیر صفر اصطلاحاً یخ می زند (دمای جوش بوتان ٠/٥- درجه سانتیگراد است) و همین مساله موجب اختلال در عملکرد فراست بوستر می گردد.