اهمیت نقش خاک در عملکرد محصولات زراعی بر اهل فن پوشیده نیست. اراضی مختلف از لحاظ نوع خاک و دیگر خصوصیات زمین
معمولا به ٦ گروه اصلی از کلاس I تا VI تقسیم می شوند. اراضی کلاس I بهترین شرایط را برای تولید محصولات کشاورزی دارا میباشند و نیازی به اصلاح ندارند و انتظار می رود با اعمال مدیریتی مناسب به عملکردی بالا و مطلوب از آن دست یافت. از آن طرف اراضی کلاس VI دارای مشکلات و محدودیت های شدیدی برای هر نوع کشت تحت شرایط فعلی بوده و اصلاح آنها از نظر فنی یا اقتصادی در شرایط فعلی مقدور نیست.

بنابراین محدوده اراضی کلاس II تا V که طیف وسیعی از اراضی کشاورزی را شامل میشوند، دارای مشکلاتی هستند که با اصلاح آنها میتوان به عملکرد بالاتر دست یافت. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوان به دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیبدار نشریه شماره ٥١٠ سازمان برنامه مراجعه نمود. جهت دانلود این نشریه اینجا را کلیک کنید.

راهکار شرکت دیهیم زراعت گستر در این راستا، معرفی ابزار و روش مناسب برای انجام عملیات اصلاح در حد ممکن و با صرف کمترین هزینه های اجرایی است.
برخی از محدودیت هایی که باعث ضعیف شدن کلاس خاک و کاهش عملکرد میشوند عبارتند از:
١- محدودیت میزان سنگریزه بافت ٢٠ سانتیمتری ابتدای خاک
٢- قابلیت نفوذ خاک زیری
٣- محدودیت ناشی از وجود سنگ در خاک
٤- محدویت ناشی از عمق
٥- محدودیت ناشی از شوری
٦- محدودیت ناشی از قلیائیت خاک

راهکار شرکت دیهیم زراعت گستر برای کاستن اثرات محدودیت های ناشی از شوری و قلیائیت خاک، استفاده از روشهای تغذیه ای، کودها و محرک های رشد مناسب جهت کاهش این اثرات است. برای مطالعه بیشتر دراین مورد به بخش "کودها، بهبود دهنده ها و محرک های رشد" و "برنامه های تغذیه ای" مراجعه نمایید.

اما در خصوص دیگر محدودیت های مذکور دربالا، روش کار بدین صورت است که در زمان احداث باغ جدید، جهت اصلاح خاک در ردیف های کشت درختان، بسته به نوع درخت، کانالهایی به عرض ٦٠ تا ٨٠ سانتیمتر و عمق یک تا دو متر کنده میشود. پس از کندن کانال جهت اصلاح خاک دو کار انجام میشود:
١- سرند کردن خاک به منظور جداسازی سنگریزه ها
٢- اضافه نمودن کود دامی به منظور بالابردن درصد مواد آلی و بهبود دیگر شرایط خاک
پیشنهاد شرکت دیهیم زراعت گستر برای انجام این عملیات، استفاده از باگتهای سرندی فیلیپ اسکرین می باشد. پس از بررسی های انجام شده و ملاحظه ابزار مختلف سرند خاک، استفاده از فیلیپ اسکرین برای انجام این فعالیت به عنوان بهترین گزینه از نظر فنی – اقتصادی شناخته شده است.

شرکت دیهیم زراعت گستر نماینده فیلیپ اسکرین استرالیا برای توزیع، فروش و خدمات پس از فروش باگت های سرندی فیلیپ اسکرین در ایران می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این باگت ها میتوانید به سایت شرکت فیلیپ اسکرین استرالیا http://flipscreen.net/ و یا به سایت تخصصی فیلیپ اسکرین در ایران www.flipscreen.ir مراجعه نمایید.

برای احداث باغ میتوان از باگت سرندی فیلیپ اسکرین برای لودر استفاده کرد. به عنوان مثال برای احداث یک باغ سیب پاکوتاه متراکم، فاصله ردیف ها ٣/٥ متر در نظر گرفته میشود. جهت سهولت دراجرای کار، ابتدا ردیف ها را یک در میان یعنی به فواصل ٧ متری کنده می شود. در حین کندن هر ردیف توسط بیل مکانیکی، خاک درون کانال در کنار آن ریخته میشود. پس ازآن، بر روی خاک ریخته شده در کنار کانال، کود دامی ریخته میشود. سپس لودری که روی آن باگت سرندی فیلیپ اسکرین بسته شده، به محل آورده می شود. همزمان با سرند کردن خاک و جدا کردن سنگریزه ها، به علت چرخشی که درخاک داده میشود، کود دامی هم به شکل مناسبی با خاک مخلوط گردیده و خاک سرند شده به همراه کود دامی به کانل برگردانده میشود. سنگ های گرفته شده از خاک، درون کامیونی که به همین منظور در حل آورده شده است، تخلیه میگردد.

فیلیپ اسکرین این قابلیت را دارد که سرند با چشمه ٣ میلیمتر تا ٣٠ سانتیمتر روی آن بسته شود. برای احداث باغ توصیه میشود از سرند ١ سانتیمتر و یا ٢ سانتیمتری استفاده شود. .