سابقه استفاده از توری ها و پوشش های پلیمری در کشاورزی به حدود سال ١٩٥٠ میلادی برمی گردد. امروزه اصلی ترین روش جلوگیری از خسارات تگرگ، استفاده از توری های ضد تگرگ است.

در زمان احداث باغ، داربست کشی میبایست به گونه ای انجام شود که بتوان بعدا توری ضد تگرگ را هم روی آن نصب نمود. دراین خصوص هم مقاومت سازه داربست باید کافی باشد و هم جزئیات اجرایی آن به گونه ای باشد که امکان نصب توری فراهم آید. معمولا طراحی این سیستم به نحوی است که تحمل بار برف را ندارد. بنابراین توری ها را پس از برداشت محصول جمع نموده (دور کابل وسط نگهدارنده آن می پیچند) و در ابتدای فصل بهار (پس از تمام شدن فصل بارش برف) دوباره باز می کنند.

استفاده از این توری ها نه تنها برای مقابله با اثرات زیان بار تگرگ مناسب است بلکه در کاهش تشعشع آفتاب نیز موثر می باشد. تشعشع بیش از حد نور آفتاب موجب برخی مشکلات از جمله سوختگی پوست میوه شده و نیز عامل موثری در تشدید برخی عوامل بیماری زا نظیر باکتری آتشک می باشد. آتشک بیماری باکتریایی است که بیشتر درخت به را مورد حمله قرار می دهد، و پس از آن به ترتیب گلابی و سیب نیز مورد حمله آن قرار میگیرند. خسارات آتشک تا به حدی است که میتواند منجر به نابودی کل یک باغ شود. روش مرسوم مقابله با آن استفاده از سمومی با ترکیبات مس است که البته به طور کامل نمیتواند این باکتری را مهار کند. اما از آنجا که فعالیت باکتری با افزایش تشعشع آفتاب شدت می یابد، کاهش تشعشع می تواند یک روش موثر برای مقابله با این بیماری باشد که علاوه بر مقابله بهتر با آتشک، از سموم کشاورزی هم کمتر استفاده بشود.

با پیشرفت تکنولوژی در توری های کشاورزی، اخیرا این ایده و توری مشابه نه تنها برای مقابله با تگرگ، بلکه برای مقابله با حشرات و برای جلوگیری از ورود حشرات به محدوده محافظت شده هم استفاده می گردد. نتیجه استفاده از این سیستم ها در باغات ایتالیا، برای درختان سیب، کاستن تعداد دفعات سم پاشی از حدود ١٢ مرتبه درسال به ٤ مرتبه بوده است، که این اتفاق نه تنها منجر به کاهش چشمگیر هزینه های تولید شده بلکه به بهبود سلامت محصول تولیدی و نیز مصون ماندن منابع آب و خاک از سموم کشاورزی نیز کمک شایانی می کند.

هدف شرکت دیهیم زراعت گستر در این راستا، انتقال و بومی سازی تکنولوژی و ارائه توری های مناسب به همراه خدمات نصب و اجرای سازه آنها به باغداران، برای جلوگیری از تگرگ و حشرات جهت افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها می باشد.