تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، کوچه حافظ، پلاک ١، طبقه اول، واحد یک،
کد پستی: ١٩٥١٦٣٦٧١١
تلفن: ٢٢٥٧٨٨١٥-٠٢١ دورنگار: ٢٢٥٧٨٨١٦-٠٢١
پست الکترونیک: info@dayhimagro.com